MunkásMisszió
Missio Beatissimae Virginis Mariae
Szűz Mária Rózsaüveg
Én, Mécs, Isten szavának trombitája
s mint költő, élő lelkiismeret:
szétkürtölöm most minden égi tájra,
hogy vannak züllött ifjú emberek,
kikből nem lesz se szent, se honfi hős!
S e fiúkért valaki felelős!


( Mécs László: Vád- és védőbeszéd )

Kik vagyunk?

A Munkásmisszió katolikus krisztushívők hivatalos társulása Magyarországról.
Célunk és feladatunk világszerte, hogy a munkásságnak, az agráriumban dolgozóknak és a társadalom peremvidékeire szorult embereknek helyet teremtsünk az Egyházban.

Nevünk

Munkásmisszió
Missio Beatissimae Virginis Mariae

Céljaink

  • A munkásság és a parasztság misszionálása és evangelizálása a III. évezred igényeinek megfelelően.
  • Közösségünk célja, hogy a munkás és az agrármisszióban levő atyákat, katekétákat és rendtagokat a III. évezred kihívásainak megfelelően krisztusi közösségbe fogja és tartsa meg.
  • Katolikus értékrend továbbadása és megőrzése, kutatása.
  • A Szent Istváni örökségünk kutatása, megőrzése, ápolása és a mindennapjainkba ültetése. A III. évezredben működő magyar, missziós egyházkép alapjainak és mintáinak kiépítése.

Jelképünk

Jelképünk egymásba olvasztott két „M” betű.

Munkásmisszió logo

A Szent Istváni út!

A Munkásmisszió fontos küldetésének tartja a „szentistváni” út megvalósítását, ami alatt a következőket értjük:

A mai világban a közösségek megszűnése az egyik legnagyobb veszély az emberek életében. A célunk, hogy keresztény értékrendű példával misszionáljuk újra, Szent István királyunk országát. Ez, a keresztény államiság értékének példái hiányoznak a mai világ társadalmaiból, rendjéből. Ezen a világban képviselt keresztény értékrend alapsejtje akar lenni a Munkásmisszió közössége.

Szent István szobor

Pedagógiánk launch

Érték alapú pedagógiánk négy alappilére a kompetencia alapú katekézis, a differenciált lelkipásztori munka, a gyakorlati és ciklikus nevelés.

Pedegógia, Könyv

Történetünk launch

100 ÉVESEK VAGYUNK!
100 éves a magyar keresztény munkásmisszió (1921-2021)

Történetünk, munkásság