MunkásMisszió
Missio Beatissimae Virginis Mariae
Pedagógiánk

1. A differenciált lelkipásztori munka

A hittanítási és hitnevelési folyamatnak az egyes tanulók sajátosságaira, egyéni karizmáira alapuló módszer. Ez azt jelenti, hogy az együtt tanuló fiatalok eltérő tanulási, nevelési és az istenkapcsolatukban más-más utakat járnak be, mind a tanuló irányulása, késztetettsége, karizmái eredményeképpen, mind a pedagógus elgondolása alapján.  Formái:

  • Oratórium: A zene eszközével való lelkipásztori nevelés
  • Surranó: A lovagi értékekre és a természetben élésre épülő katekézis
  • Pársuli: Az egészséges párkapcsolatra irányuló lelkipásztori csoport
  • Diakónia: A szegények és az elesettek felé való segítségnyújtáson keresztül való munka
  • Munkasuli: A szakmunkán keresztül történő lelkipásztori munka
  •  

2. A kompetencia alapú katekézis

A kompetencia alapú hitoktatás alapvetően arra az értékre épül, amivel az adott fiatalt meg lehet szólítani és közelebb lehet hozni a hitoktatás céljához, Jézus Krisztushoz. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a fiatalt vagy a felnőttet olyan módon kell Jézus Krisztushoz vezetni, ahogy ő azt megérti.  A tömegélmények sokszor nagyon szimpatikusak lehetnek, de az Istennel való személyes kapcsolatban nem sokkal vezetnek tovább egy rockkoncertnél. Nem egyszerű dolog bízni a Szentlélek Úristenben, de ha elindítjuk a folyamatot, az egyszerű emberek is a maguk módján, de közelebb fognak kerülni hozzá. 

Gyerekek, kompetencia, ima

3. Gyakorlati nevelés

Egyházunk tanításában mindig fontos szerepe van az élő Igének, a forrásként mozgó tanításnak, s annak az evangéliumi életnek, mely a valóságos életben mutatkozik meg. Itt nem elég a formális, elméleti tanórákat megtartani, hanem a katolikus hitélet gyakorlati oldalaival kapcsolatos tapasztalatokat is össze kell gyűjteni, s azokat a jól átgondolt, modern pedagógiai módszerekkel előkészítve a fiatalok számára átadni.

4. Ciklikus nevelés

Tapasztalataink szerint ciklikus rendszerben lehet csak az erkölcsi nevelést elvégezni, hiszen ez a módszer lehetőséget teremt arra, hogy egy közösségben élő ember a saját tempója szerint haladhasson. A katolikus egyház liturgikus nevelése, a liturgikus egyházi évben teljesedik ki. Ehhez kapcsolódik a népi hagyományok világa, mely szintén a nevelés fontos eszköze lehet. Ezen formához kapcsolhatunk alkalmanként aktuális szentek életét és értékeit, történelmi eseményeket vagy az egyházi évkörhöz kapcsolódó népi hagyományokat is, melyek megismerésével mélyebben rögzül a fiatalok számára tanításunk.